Anne Tveit Knutsen

Anne Tveit Knutsen (NO)
@anne_tveit_knutsen

Jeg er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, og gikk ut med hovedfag i 2004. At jeg også er utdannet sykepleier er med på å prege mitt kunstnerskap. Jeg setter søkelys på mennesker i ulike livssituasjoner og brenner for at mennesker, uansett ressurser, livssituasjon og posisjoner skal bli møtt med samme respekt i samfunnet. Mennesker jeg møter, relasjoner og urettferdighet motiverer meg til å lage kunst, og særlig mennesker og grupper som ikke alltid roper høyest. Jeg uttrykker meg mest gjennom video, film og kunstnerbøker.

In 2004, I graduated with a master's degree from Bergen Academy of Art and Design. I previously trained and qualified as a nurse, and this influences my work as an artist. In my art, I focus on people in different life situations, and I believe fervently that society should meet everyone with the same respect, regardless of their resources, life situations and positions. People I meet, as well as relationships I experience and injustices I see, motivate me to make art. Especially the people who never shout the loudest. I express myself through video, film and artist´s books.