Kunstskolen i Bergen

Kunstskolen i Bergen (KiB) er en 2-årig kunstnerisk fagskole. KiB er plassert midt i Bergen sentrum og er en aktiv bidragsyter til byens kunst- og kulturscene, med åpne foredrag, kvelds- og helgekurs, debatter, kunstfestivaler med mer. Til BABF vil studenter og lærere ved KiB lage og vise frem et variert utvalg fanziner, kunstnerbøker, publikasjoner, plakater og annet!