Kunstnarsenteret i Sogn og Fjordane (KSF)

Kunstnarsenteret i Sogn og Fjordane (KSF) (NO)

Kunstnarsenteret i Sogn og Fjordane, KSF (Aud Marit Skarrebo Holmen, Karen Helga Maurstig, Anne-Lise Stenseth, Bjørn Venø)

https://www.maurstig.com/ https://www.bjornveno.com/ https://www.annelisestenseth.com/ https://amsholmen.no/

Kunstnarsenteret i Sogn og Fjordane presenter herved ulike kunstnarlege publikasjonar og artists´ books produsert av nokre av medlemmane sine. / Kunstnarsenteret i Sogn og Fjordane hereby presents various artistic publications and artists´ books made by some of their members: Marit Arnekleiv, Nils Olav Bøe, Aud Marit Skarrebo Holmen, Karen Helga Maurstig, Janne Nes, Anne-Lise Stenseth, Bjørn Venø.

Anne-Lise Stenseth
Bjørn Venø
Kafen Helga Maurstig
Marit Arnekleiv