Tågeklokkerne – Sveinung Rudjord Unneland & Andreas Vermehren Holm (Lord Jim Publishing)

Book launch

Sat 02.04 at 13:00

Upstairs

Tåkeklokkene er den siste boken i det som har fått navnet Metanoia triologien. Arbeidet strekker seg tilbake til 2016 og inkluderer bøkene Hvorfor ryster jeg og Mørkningen.

This part of the program is in Norwegian

Til grunn for samarbeidet mellom Vermehren Holm og Unneland ligger en felles interesse for poetikk og persepsjon i møte med en verden i voldsom endring. Hva er kunstens og kunstnerens vilkår i antropocen? Denne problemstillingen går som en rød tråd gjennom Vermehren Holm og Unneland sitt arbeid.

Spørsmålet om poetikk, som kommer av skapelse, handler ikke om hvordan noe var eller er, men om hvordan det må være for å kunne være. Våre verdensbilder går forut for vår persepsjon. Benevning av dyr og mennesker og naturområder som henholdsvis produksjonsenheter, flyktninger eller ressurser går forut for hvordan medmennesker oppfatter dem og agerer overfor dem. Det er både et håp og en fare knyttet til dette: Våre verdensbilder er fulle av sprekker.