Jeg har mindre til felles med dette landskapet - Peter Dean (Topos)

Book launch

Sat 02.04 at 13:30

Upstairs

Jeg har mindre til felles med dette landskapet er tittelen på kunstnerboka av Peter Dean. Boka tar utgangspunkt i Deans gjestekunstneropphold i Ny-Ålesund på Svalbard i 2016, og består av analoge fotografier, feltnotater og skisser over fenomenologiske undersøkelser av landskapet rundt forskningsbyen.

Jeg har mindre til felles med dette landskapet er tittelen på kunstnerboka av Peter Dean. Boka tar utgangspunkt i Deans gjestekunstneropphold i Ny-Ålesund på Svalbard i 2016, og består av analoge fotografier, feltnotater og skisser over fenomenologiske undersøkelser av landskapet rundt forskningsbyen. Store deler av materialet er fra Austre-Brøggerbreen, som en av verdens raskets smeltende isbreer. Boka utforsker og problematiserer menneskers forhold til resten av naturen, og Svalbard som gjenstand for kolonialisme, som fortsetter i dag i form av turisme, forskning og strategisk tilstedeværelse på øygruppa. Bakerst i boka er et essay skrevet våren 2021. Teksten handler om romantisering av den ville naturen og hvor han er kritisk til det å i det hele tatt reise til Svalbard. Peter Deans kunstnerskap går ut på å utforske menneskers forhold til resten av naturen, og å reflektere rundt de etiske aspektene ved antroposentrisme – tanken om at mennesker er hevet over resten av naturen og de eneste med egenverdi. I møter med den mer-enn-menneskelige-naturen bruker han sin egen kropp og sanselighet som utgangspunkt for undersøkelser og observasjoner.