Kunstskolen i Bergen

Kunstskolen i Bergen (NO)

Kunstskolen i Bergen (KiB) er en 2-årig kunstnerisk fagskole. KiB er plassert midt i Bergen sentrum og er en aktiv bidragsyter til byens kunst- og kulturscene, med åpne foredrag, kvelds- og helgekurs, debatter, kunstfestivaler med mer. På årets BABF bidrar studenter og lærere ved KiB med et variert utvalg fanziner, kunstnerbøker, publikasjoner, og annet!